GDPRRegler for behandling og opbevaring af persondata i foreningen Faaborg Blæserne

Jvnf. EU-persondataforordning GDPR pr. d. 25/5 2018

Faaborg Blæserne opbevarer og behandler kun almindelige personoplysninger som kan bruges til identifikation af det enkelte medlem, så som mailadresse samt de offentligt tilgængelige oplysninger, så som tlf.nr. og adresse, samt det enkelte medlems instrument i orkestret, som det enkelte medlem frivilligt giver os oplysning om.

Faaborg Blæserne behandler kun personoplysninger, hvis den person, som oplysningerne handler om, har givet sit samtykke. Medlemmer giver deres samtykke til at Faaborg Blæserne behandler deres oplysninger ved at melde sig ind i Faaborg Blæserne.

Faaborg Blæserne videregiver kun personoplysninger til myndigheder for at overholde lovgivningen, eksempelvis til kommunen, der fx beder om personoplysninger i forhold til bestyrelsens sammensætning, efter samtykke fra de medlemmer der indgår i bestyrelsen.

Faaborg Blæserne registrerer og behandler ”sædvanlige medlemsoplysninger” som fx navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, mailadresse på de nuværende medlemmer for at kunne drive medlemsforening og opkræve kontingent . Disse personoplysninger bruger Faaborg Blæserne i overensstemmelse med det formål, som de er indsamlet til.

Faaborg Blæserne offentliggører ikke medlemsoplysninger på foreningens hjemmeside.

Formand og dirigentens telefonnumre fremgår af foreningens hjemmeside efter at de har givet deres udtrykkelige samtykke til dette.

Faaborg Blæserne opbevarer oplysningerne i et fysisk arkiv og på en computer, som et af bestyrelsen udpeget medlem har adgang til i sit private hjem. Oplysningerne deles ikke online og opbevares ikke i forbindelse med lokalerne Faaborg Blæserne øver i (lokale på Øhavskolen afdeling Uglen, Toftegårdsvej 7, 5600 Faaborg).

Når et medlem melder sig ud slettes oplysningerne fra det fysiske arkiv ved destruktion, samt fra den computer oplysningerne befinder sig på.

Faaborg Blæserne offentliggører ikke billeder uden at bede om samtykke fra medlemmer der er afbilledet.